Katjan ajatuksia

Painotan yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössä seuraavia teemoja:

  1. Yritteliäs yhteiskunta
  2. Koulutus ja elinikäinen oppiminen
  3. Yhteisöllinen Suomi

Näiden teemojen alla tulen julkaisemaan ajatuksiani ajankohtaisista asioista.