Osaamisella etumatkaa

Oppimisen ilon tulisi syntyä jo varhaisina vuosina, mutta se ei saisi sammua koskaan. Pohja oppimiselle luodaan laadukkaalla varhaiskasvatuksella. Mahdollistetaan perheille erilaiset valinnan mahdollisuudet valita varhaiskasvatuksen tuottaja, joka vastaa oman perheen toiveita ja tarpeita. Turvataan riittävät resurssit ajanjaksoon varhaiskasvatuksesta perusopetukseen, jolloin luodaan pohjaa koko elämälle ja oppimiselle.  Opettajalla tulee olla aikaa opettaa ja oppilaalla mahdollisuus oppia. On helpompi vahvistaa taitoja lapsena kuin korjata puutteita aikuisena.

Vaasan tulee jatkossakin olla tunnettu monipuolisista koulutusmahdollisuuksista opiskelukaupunkina. Yritysten ja oppilaitosten välinen yhteistyö on entistä tärkeämpää uusien innovaatioiden synnyttämiseksi ja yritysten osaajatarpeisiin vastaamiseksi. Yritysten osaamistarpeita on kuunneltava herkällä korvalla, jotta osaamisen päivittäminen olisi helppoa pienimmissäkin yrityksissä työn lomassa. Oppimisen tulisi olla iloinen ja innostava asia kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Meidän on huolehdittava, että laadukas varhaiskasvatus ja opetus ovat jatkossakin maamme ylpeydenaiheita.

# riittävät resurssit varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

# varhaiseen tukeen panostaminen on viisasta resursointia

# kehitetään Vaasaa entisestään opiskelukaupunkina, joka houkuttaa elämään ei vain etäilemään

# oppilaitokset yhdessä yritysten kanssa haastamaan tulevaisuutta

# varhaiskasvatuksen palvelusetelin laajentaminen

#kattava yrittäjyyskasvatus