Koulutus ja jatkuva oppiminen

Oppi kuuluu kaikille, ikään ja elämäntilanteeseen katsomatta.

Meidän on huolehdittava, että laadukas varhaiskasvatus ja opetus ovat jatkossakin maamme ylpeydenaiheita.

Elinikäistä, jatkuvaa oppimista tarvitaan, jotta ihmisten on mahdollista liikkua alalta toiselle työn perässä, ja jotta osaamisemme pysyy riittävän korkeatasoisena. Laatu ei kuitenkaan pysy pitämättä. Vaasan vientirannikon yritykset ovat vahvasti riippuvaisia oppilaitoksistamme, Niiden tiivis vuorovaikutus elinkeinoelämän kanssa turvaa tulevaisuuden työvoiman saantia.  

Oppimisessa tulevaisuuden taidot (21th century skills) ovat merkittävässä roolissa koko opinpolulla varhaiskasvatuksesta korkeakouluun. Tulevaisuuden yhteiskunta rakentuu yksilöistä, joilla on kykyä käydä vuoropuhelua teknologisia ratkaisuja hyödyntäen aitoja kohtaamisia unohtamatta.

Koulutus ja jatkuva oppiminen – riittävät resurssit ja osaaminen kunniaan

  • Vaasan alueen oppilaitosten merkitystä vahvistettava niiden keskinäisellä yhteistyöllä ja jatkuvalla vuorovaikutuksella elinkeinoelämän kanssa. Koulutuksella tulee olla riittävät resurssit kehittää toimintaa ennakoiden ja pitkäjänteisesti.
  • Jokaiselle nuorelle tavoitteena vähintään toisen asteen tutkinto.
  • Varhaiskasvatuksen laadun varmistaminen ja kehittäminen huomioiden alan työvoimapulan asettamat haasteet.