Vastuullisesti

Vastuu hyvinvointialueen ihmisistä on iso. Tätä vastuuta ei voi kantaa ilman vastuullista taloudenpitoa. Hyvinvointipalvelut eivät saa kärsiä huonosti hoidetun talouden takia. On keksittävä uudenlaiset toimintatavat, prosesseja tulee hiomalla hioa ja pitää huoli alueen tärkeimmästä resurssista: henkilöstöstä. Käytettävissä olevat varat tulee saada riittämään, sillä maamme velkataakkaa ei voi enää kasvattaa, eikä uutta verotuksen tasoa voi ottaa käyttöön, sillä työn korkea verotus on jo nyt uhka maamme elinvoimalle ja yritteliäisyydelle.

Alueelle on tehtävä yhteinen kustannuslaskentajärjestelmä, johon kaikki oleellinen on jyvitetty mukaan. Tämä on ainut tie siihen, että hinnat ovat vertailukelpoisia ja saamme luotettavaa, vertailtavaa tietoa yksikkökohtaisesta kustannusrakenteesta. Tämä tieto antaa myös pohjaa palveluseteleiden oikeaan arvon määrittelyyn. Näin päättäjät pääsevät objektiivisesti vertaamaan hintoja vaikkapa yksityisten palvelujen suhteen. Isoja kilpailutuksia hankinnoissa on vältettävä, sillä ne keskittävät toimintoja vain harvojen isojen toimijoiden piiriin ja kaventavat markkinoita. Hankinnoissa on suosittava palveluseteleitä, sillä nämä turvaavat myös alueen pienempien yritysten mahdollisuudet tuottaa laadukkaita lähipalveluja. Reilu kilpailu erottaa jyvät akanoista ja kirittää laatua. Vastuullista on, että vaadimme laatua ja valvomme sitä.

Onneksi kaikki ei ole kiinni rahasta, vaan mahdollisuuksia näkevällä asenteella ja halulla kokeilla uutta, voimme löytää aidosti parempia toimintamalleja. Käyttämällä energiamme nykyisistä malleista väkisin kiinni pitämiseen hukkaamme aikaa, voimavaroja ja resursseja. Nyt on uuden aika.

Hyvinvointialueen iso osa menoista on henkilöstökuluja.  Meidän on pidettävä huoli, että osaamista on riittävästi ja että työntekijät voivat hyvin. Työhyvinvointiin ja laadukkaaseen johtamiseen on panostettava. Ristiriitatilanteisiin tiimien sisällä on reagoitava nopeasti, ettei ongelmien vyyhti ala kiertyä ja heijastua asiakaskokemukseen.   Strategiseen, suunnitelmalliseen HR-työhön on panostettava ja suunnitelmat muutettava käytännön teoiksi.

”Alueelle on tehtävä yhteinen kustannuslaskentajärjestelmä”

#vastuullisuus

#kustannustehokkuus

#palveluseteli

#työhyvinvointi