Yhteisöllinen Suomi

Yksilö on yhteiskunnan perusyksikkö. Me kaikki, sinä ja minä olemme osa yhteiskuntaa. Meillä yksilöinä on oikeuksia ja velvollisuuksia itseämme, toisiamme ja yhteiskuntaa kohtaan. On tärkeä vaalia hyvinvointiyhteiskuntaamme. Tarvitsemme maan jonne nuoret uskaltavat perustaa perheen ja jossa ihminen voi ikääntyä arvokkaasti. Meidän on luotava sellainen Suomi, jossa lapsemme kasvaessaan näkevät toivoa ja mahdollisuuksia kasvaa aikuisiksi. Yhteiskuntamme tulee olla sellainen, että kaikenikäiset voivat luottaa siihen, että elämä kantaa.

Meidän on pidettävä huolta itsestämme ja toisistamme. Järjestösektorilla on myös vahva oma roolinsa osana hyvinvointia. Sen lisäksi, että järjestöjen tuottamat palvelut ja kerhotoiminta täydentävät yhteiskunnan palveluja, antaa se myös monelle vapaaehtoistyön kautta merkityksellisyyden kokemuksen ja hyvinvointia lisäävän aspektin.

 

Ihmiset luovat yhteiskunnan, siksi hyvän elämän eväisiin on panostettava.

Olen toiminut Pohjanmaan Syöpäyhdistyksen kautta vapaaehtoistoiminnassa useita vuosia. Kuunnellut lukuisia syöpäpotilaiden kipuiluja rankan elämänvaiheen keskellä. Tiedän, mitä vakavan sairauden keskellä laadukas hoito, palvelujen saatavuus ja ennen kaikkea hoidon läheisyys merkitsevät.

Uskon, että asioihin tarttumalla ja tekemällä saadaan hyvää aikaan. Hyvä esimerkki on se, että saimme Syöpäyhdistyksessä lyhyessä ajassa kerättyä ison summan PET laitteen hankintaan Vaasan keskussairaalalle. Se oli arjen onnistumisen ihme. Yhdessä tekemällä voi saada paljon aikaan. Olen kiitollinen, että keräystyöryhmään osallistumisen kautta voin laittaa hyvän kiertämään. Tämä on myös osaltani kiitoksena siitä, että olen itsekin aikanaan saanut Vaasan keskussairaalasta hyvää hoitoa ja mahdollisuuden jatkaa elämääni.

Työ järjestösektorilla on arvokasta ja merkityksellistä yhteiskunnallemme. Tarvitsemme ilmapiirin, jossa haluamme pitää toisistamme huolta.

 

Yhteisöllinen Suomi – välittäminen kuuluu meille kaikille

  • Turvallinen ja arvokas ikääntyminen. Vanhustenhuoltoon on varattava riittävät resurssit, joustavasti jokaisen ikäihmisen henkilökohtaiset tarpeen huomioiden.
  • Lasten ja perheiden varhainen tukeminen – Lapsi on ilonaihe ja panostus tulevaisuuteen.
  • Palvelujen läheisyys ja saatavuus, sekä asiakkaan valinnanvapaus. Osana monipuolisia palveluja on turvattava myös järjestöjen merkittävä rooli osana palvelujärjestelmää ja vapaaehtoistyön järjestäjänä.
  • Sosiaaliturvaa on uudistettava nykyistä yksinkertaisemmaksi kokonaisuudeksi.
  • Vastuullinen resurssien käyttö ja puhtaampi maapallo seuraavalle sukupolvelle.