Yhteisöllisyyden voimaa

Sivistynyt yhteiskunta kannustaa yritteliäisyyteen, jota innoittaa usko ja luottamus ihmiseen ja huomiseen. Siihen kuuluu myös se, että pidämme huolta toisistamme. Tarvitsemme ympärillemme turvallisen yhteisön kaikissa elämämme vaiheissa, niin hyvinä kuin huonoina aikoina. Me kuntalaiset luomme oman aktiivisuutemme kautta kotikaupungistamme paremman paikan elää. Emme voi ajatella, että ratkaisut ovat jonkun toisen käsissä. Aktiivisten ihmisten tekojen kautta luomme parempaa yhteisöllisempää Vaasaa. Passiivisuus ja luottaminen, että jokin hallinto, virkamies tai valtiovalta hoitaa homman lisää vain alavirettä ja toimettomuutta. Yhteisöllisyys, sosiaalinen viihtyvyys ja hyvä meininki kasvaa osallistumalla, muita kohtaamalla ja kannustamalla.

Urheiluseurat, seurakunnat, erilaiset yhdistykset ja me kaikki yksilöt omalla paikallamme olemme avain asemassa. Kotikaupunki Vaasa ei ole ainoastaan viranomaisten tuottamien palvelujen summa, vaan jokaisen asukkaan muodostama yhteisö. Kaupungin päättäjien rooli on kannustaa tähän ja luoda yhteisöllisyydelle hyvät puitteet. Näihin puitteisiin haluan osaltani olla vaikuttamassa.

Hyvinvointia on tuettava torjuen pahoinvointia jo ennaltaehkäisten. Siksi on huolehdittava mm. monipuoliset harrastamisen mahdollisuudet kaikille ikäryhmille kulttuuria unohtamatta. Nämä toimivat vastalääkkeenä yksinäisyydelle ja muulle pahoinvoinnille. Vaikka sote-palvelut siirtyvät pois kaupungin tehtävistä, kuntalaisten elämä ja arki jää edelleen kuntaa.

Henkinen ja sosiaalinen pääoma ei haihdu, kun ihminen jää eläkkeelle. Seniorit ovat osaltaan aktiivisia toimijoita ja voivat olla kantava voima esim. vapaaehtoistyössä ja kulttuurin kuluttajina. Ennaltaehkäisevä liikunta on paras tapa lisätä terveyttä elinvuoisiin. Pidetään siis kaikki arjessa mukana. Ruokitaan sosiaalisia taitoja ja kohtaamisia, edistetään fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. Järjestösektorilla on tässä erityisen arvokas ja merkityksellinen rooli. Haluan olla vaikuttamassa sellaiseen Vaasaan, jossa otetaan kaikki mukaan luomaan hyvinvointia ja edistämään yhteisöllisyyttä. Tuodaan myös esiin enemmän sitä hyvää, mitä meillä jo on. Luodaan yhdessä toimiva arki.

Luodaan yhdessä toimiva arki!

#luodaan yhteisöllisyyttä – yhdessä olemme enemmän

#kolmas sektori mukaan – tekemistä riittää kaikille

#Vaasa kulttuurikaupunkina – kulttuuripalvelut ovat osa hyvinvointia

#panostetaan ennaltaehkäisyyn – etuajassa parempi kuin jälkijunassa

#tsempataan toisiamme yli koronan ja sen jälkeen – tsemppi kuuluu kaikille

#kaikille mahdollisuus harrastaa iästä ja elämäntilanteesta riippumatta – jokainen tarvitsee oman sytykkeen arkeen

#tehdään huomista, johon uskaltaa ja haluaa herätä – parasta perintöä jätettäväksi