Yhteistyöllä

Koko sote-uudistuksen kärkiajatuksia ovat olleet nopea hoito, saumaton yhteistyö eri toimijoiden välillä ja kustannustehokkuus. Nyt on aika etsiä ne uudet toimintatavat, jotka mahdollistavat nämä. Tämä ei tapahdu, mikäli vain siirrämme toiminnot ja työntekijät uuden hallinnon, toimijan alle. On haluttava muutosta, että uudistus ei jää organisaatiokaavioiden ja sopimusten tasolle. Tämä halu, tulee olla jokaisen työntekijän ja luottamushenkilön ajattelumalli ja tekemisen tahtotila.

Otetaan aidosti kaikki toimijat mukaan. Palvelutarpeisiin vastaamiseksi tarvitsemme mukaan järjestöt ja yritykset, sillä meillä ei ole varaa kääntää selkää yhdellekään alan tekijälle. Hyödynnetään toimijoiden eri vahvuuksia ja opitaan toisiltamme. Mukaan tulee ottaa myös ensihoidon ja pelastuspalvelujen toimijat, jotta tältäkin osin saamme saumatonta yhteistyötä aikaan.

Alueelle tehtävässä palvelustrategiassa on määriteltävä selkeästi kaikille toimijoille oma roolinsa palvelujen tuottajina. Alue toimii järjestäjänä ja eri toimijat palvelujen tuottajina. Tässä strategiassa tulee nivoutua käytännön toiminta ja talous saumattomasti yhteen, kohti tavoitteita huomioiden eri totuttajat. Realistinen ja läpinäkyvä hinnoittelu varmistetaan yhteisellä kustannuslaskentajärjestelmällä. Palvelustrategia on yksi tärkeimpiä yhteistyön asiakirjoja.

”On haluttava muutosta, että uudistus ei jää organisaatiokaavioiden ja sopimusten siirron tasolle.”

#palvelustrategia

#yhteistyö

#yritttäjät

#järjestöt