Yritteliäs yhteiskunta

Viime vuodet olen ollut yrittäjä varhaiskasvatuksen parissa. Lapsiin ja perheisiin panostaminen on satsaus tulevaisuuteen. On tärkeä, että lapsi saa kasvaa ja kehittyä mm. siten, että hänelle muodostuu myönteinen käsitys itsestä oppijana. Tämä auttaa häntä elämässä eteenpäin ja mahdollistaa yritteliään elämänasenteen.

Kaikista ei tarvitse tulla yrittäjiä, mutta yritteliäisyyttä me tarvitaan kaikki!

Itse en ole varttunut yrittäjäperheessä, mutta vanhempani kannustivat minua aina yritteliäisyyteen ja tämä osaltaan johti yrittäjyyteen. Vaasan Yrittäjien puheenjohtajana edustan alueen jäsenyrityksiä. Tehtävä on näköalapaikka elinkeinoelämään, ja se on mahdollistanut yrittäjien asioiden edistämistä alueellamme. Etenkin kuntayhteistyön rooli on kasvanut merkittävästi. Minulta ilmestyy kirja yrittäjyydestä syksyllä 2020.

Tarvitsemme yhteiskunnan, joka mahdollistaa yrittämisen ja epäonnistumisen. Tavoitteena on Suomi, joka on hyvä paikka yrittää.

Yritteliäs yhteiskunta käyttää resursseja vastuullisesti. Päätöksenteko tulee olla sellaista, että se mahdollistaa talouden kasvun ja varojen järjellisen kohdentamisen siten, että ei eletä yli varojen. Yritteliäs yhteiskunta käyttää myös luonnon resursseja vastuullisesti ja pyrkii löytämään uusia ratkaisuja, jotka mahdollistavat puhtaan ilman, veden ja ravinnon myös tuleville sukupolville.

Yritteliäs yhteiskunta löytää ratkaisut.

Yritteliäs yhteiskunta – mahdollistaa koko Suomen menestyksen

  • Työllisyys kasvuun! Työn tekemisen tulee olla aina kannattavampaa kuin tukien varassa eläminen. Osaavan työvoiman saanti on turvattava ja sitä kehitettävä yhdessä oppilaitosten kanssa. Työperäistä maahanmuuttoa on helpotettava.
  • Verotuksen tulee olla kannustava ja tukea työntekoa, yrittäjyyttä, yrittäjän riskinottoa sekä yrityksen kasvattamista. Arvonlisäverollisen toiminnan alaraja on nostettava 20.000 euroon.
  • Työpaikoilla tapahtuvan sopimisen helpottaminen siten, että kaikki yritykset ovat yhdenvertaisessa asemassa järjestäytymisestä riippumatta.
  • Yrittäjän uuden alun mahdollistaminen konkurssin jälkeen.
  • Uudistetaan perhevapaajärjestelmä parantamaan naisten asemaa työmarkkinoilla.