Elinvoimaa ja yrittäjyyttä

Vaasa on jo melko hyvä paikka yrittää – ihan kaikki ei ole kuitenkaan valmista.

Nyt on luotava siltaa yli koronan, tulevaisuuteen katsoen. Kohtalonyhteys kaupungin ja yritysten välillä on ilmeinen, jotta kaupunkimme olisi elinvoimainen. Yritykset tuovat alueelle työpaikkoja, palveluja kuntalaisille ja merkittävän osan verotuloja kaupungin kassaan. Näillä tuloilla voimme tuottaa kuntalaisille julkisia palveluja. Oleellisena osana kuntataloutta tuleekin miettiä keinot, joilla saadaan varoja kasvatettua, jotta jaettavaa riittää, ei vain palvelujen turvaamiseksi, vaan myös niiden kehittämiseen.

Vaasa on tunnettu isoista yrityksistä ja energiaklusterista Suomen viennin veturina. Nyt on aika laajentaa näkökulmaa kohti pieniä- ja keskisuuria yrityksiä toimialasta riippumatta. Tilastollisesti työpaikat syntyvät juuri näihin. Tulevaisuuden työt ja kasvu tehdään pienissä yrityksissä uusien yritysmuotojen ja verkostomaisen yrittäjyyden yleistyessä. Yhteistyö eri toimijoiden, kuten oppilaitosten välillä tulee olla tiivistä, jotta yrityksille riittää osaavia työntekijöitä ja ahkerille ihmisille työpaikkoja.

Vaasan tulee näyttäytyä houkuttelevana, merellisenä sijoittumisalueena uusille yrityksille ja paikkana, jossa nykyisillä toimijoilla on kasvun ja onnistumisen mahdollisuudet. Säännöllinen, rakentava vuoropuhelu yritysten ja kaupungin välillä on jatkossakin nähtävä koko elinkeinopolitiikan perustana. Yritysvaikutusten arviointi on otettava itsestään selväksi toimintamalliksi strategiatasolta käytännön virkamiesarjen päätöksiin.

Säännöllinen vuoropuhelu kaupungin ja yrittäjien välillä on tie kohti yrittäjäystävällisempää Vaasaa!

#yritysvaikutusten arviointi osaksi arkea

#Vaasasta Suomen yrittäjäystävällisin kaupunki

#vikkelät lupaprosessit

#hankinnat ja kilpailutukset tehdään niin, että pienikin pärjää

#elinkeinopolitiikka kunnan tärkeimmäksi elinvoimatyökaluksi

#kapunki kiteyttää omaa omistajapolitiikkaansa, eikä vääristä markkinoita omilla toimillaan

#oman toiminnan kustannuslaskenta ja ostolaskudatan avaaminen

#kehitetään keskusta yhteiseksi olohuoneeksi

#kaavoitus ja maankäyttö palvelemaan tehokkaasti elinkeinoelämän ja kuntalaisten tarpeita