Yhteistyöllä ja muutosvoimalla

Nyt on uuden aika! Olemme tekemässä historiaa luomalla uusia hyvinvointialueita. Sinä voit äänestäjänä olla mukana vaikuttamassa uuteen käyttämällä äänioikeuttasi. Nyt on toiminnan aika, siitäkin huolimatta, että voimme olla eri mieltä, onko tämä toteuttamismalli paras ratkaisu. 

Aluetta on lähdettävä kehittämään vastuullisesti. Vastuu ihmisistä on iso. Tätä vastuuta ei voi kantaa ilman vastuullista taloudenpitoa. On etsittävä keinot, jolla käytettävissä olevat resurssit saadaan riittämään. Emme voi kasvattaa velkataakka tai kiristää jo nyt korkeaa verotusta. Kustannuslaskentajärjestelmä on tehtävä avoimeksi, jotta päättäjillä on käytettävissä ajantasaista ja vertailukelpoista dataa palvelujen kehittämiseen päätöksenteon tueksi. Vastuullisuuteen kuuluu, että vaadimme laatua ja valvomme sitä. 

Onneksi kaikki ei ole aina kiinni rahasta, vaan mahdollisuuksia näkevällä asenteella ja halulla kokeilla uutta, voimme löytää aidosti parempia toimintatapoja. Tavoitteena on saada asiakkaalle saumaton palvelupolku tarvitsemiensa sote-palvelujen sisällä. On selvää, että emme voi jatkaa kuten ennenkin, sillä uudistuksen tavoitteena on muutos. Tarvitsemme muutosvoimaa ja yhteistyötä. 

On etsittävä uusia yhteistyön muotoja järjestöjen ja yritysten kanssa, jotta voimme vastata palvelutarpeisiin. Meillä ei ole varaa kääntää selkää yhdellekään alan tekijälle. Kilpailutusten sijaan on lisättävä palvelusetelien käyttöä. Näin mahdollistamme pienten, laadukkaita ja yksilöllisiä palveluja tarjoavien alueen yritysten mukana olon. Terve kilpailu kirittää laatua ja antaa meille itselle mahdollisuuden valita palveluntuottajan. Hyvinvointialueen palvelustrategian laatiminen on yksi tärkeimpiä ja keskeisimpiä yhteistyön asiakirjoja. Siinä mahdollistetaan kaikkien toimijoiden roolit palvelujen tuottajina ja toimintamallit yhteistyölle.  

Emme saa unohtaa, että tämä kaikki tulee tehdä ihminen keskiössä. Sote- ja pelastuspalvelut tulevat eniten meidän jokaisen iholle. Kun hätä on suuri, on palvelun oltava helposti saatavilla, lähellä ja oikea-aikaisesti. Oikea-aikainen apu säästää inhimillistä kärsimystä, sekä kustannuksia. 

Uskon, että Pohjanmaan hyvinvointialue tulee rakentaa vastuullisesti, yhteistyöllä – ihmistä varten.

Katja Rajala (kok.)

Pohjanmaan aluevaaliehdokas

Kirjoitus julkaistu 16.1.2022 Ilkka-Pohjalaisen mielipide-palstalla