Kiitollisena aloitan Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtajana

Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto valitsi minut alueen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Iso kiitos luottamuksesta!

Nöyrin ja iloisin mielin otan tämän uuden tehtävän vastaan. Olemme isojen haasteiden edessä sote-ja pelastuspalvelujen tuottamisen ja rahoituksen suhteen. Uskon, että näitä haasteita on ratkottava vahvalla yhteistyöllä yli puoluerajojen. Tarvitsemme myös vahvaa yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kaikki alan toimijat on saatava mukaan yhdessä tekemiseen, jotta alueemme asukkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun.

Paljon on työsarkaa myös näkyvissä, jotta henkilökuntaa on jatkossakin riittävästi ja työtä jaksetaan tehdä ilolla. Työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan vahvistaminen onkin pidettävä kiinteästi agendalla. Nämä palvelut tuotetaan ihmiseltä ihmiselle.

Uskon, että yhteistyöllä, yritteliäisyydellä, tavoitteellisuudella ja rohkeudella saamme pitkässä juoksussa tuloksia aikaan.

Katja Rajala

Kiitos äänestäjäni!

Vaalitulos oli valtakunnallisesti upea Kokoomukselle. Meidän alueellamme nämä olivat miesten vaalit. Puolueemme sai kuusi paikkaa ja kaikki paikat menivät miehille. Sain itse naisista eniten ääniä. Tämä potti riitti varapaikalle aluevaltuustoon. Kiitos teille, jotka uskoitte minuun.

Vielä vuoden 2022 loppuun saakka olen Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valtuuston jäsen ja siinä roolissa mukana uuden aluehallinnon käytäntöön viemisessä. Tämän lisäksi jatkan Vaasan kaupunginhallituksen jäsenenä ja kaupunginvaltuutettuna. Aloitin myös uudessa Pohjanmaan hyvinvointialueen yksityisten palveluntuottajien yhteistyöryhmässä.

Ryhmä perustettiin yrittäjäjärjestömme järjestämän tilaisuuden keskustelun pohjalta. Siellä esitimme tarpeen Marina Kinnuselle, hyvinvointialueemme johtajalle, että toivoisimme aktiivista vuoropuhelua hyvinvointialueen, yritysten ja järjestöjen kanssa. Kiitos Marinalle joukkoineen, että he ottivat kopin meidän toiveesta.

Nyt kiteytämme keskeisiä näkemyksiämme yksityisten roolista, palvelusetelistä ym. osana tulevaa palvelujärjestelmää. Tätä viestiä viemme työryhmästä suoraan tulevan alueen hallitukselle. Tälle työlle sydämeni sykkii❤️

yrittäjät #palveluseteli #hyvinvointi #yhteistyö

kokoomus #kokoomuspohjanmaa

Yhteistyöllä ja muutosvoimalla

Nyt on uuden aika! Olemme tekemässä historiaa luomalla uusia hyvinvointialueita. Sinä voit äänestäjänä olla mukana vaikuttamassa uuteen käyttämällä äänioikeuttasi. Nyt on toiminnan aika, siitäkin huolimatta, että voimme olla eri mieltä, onko tämä toteuttamismalli paras ratkaisu. 

Aluetta on lähdettävä kehittämään vastuullisesti. Vastuu ihmisistä on iso. Tätä vastuuta ei voi kantaa ilman vastuullista taloudenpitoa. On etsittävä keinot, jolla käytettävissä olevat resurssit saadaan riittämään. Emme voi kasvattaa velkataakka tai kiristää jo nyt korkeaa verotusta. Kustannuslaskentajärjestelmä on tehtävä avoimeksi, jotta päättäjillä on käytettävissä ajantasaista ja vertailukelpoista dataa palvelujen kehittämiseen päätöksenteon tueksi. Vastuullisuuteen kuuluu, että vaadimme laatua ja valvomme sitä. 

Onneksi kaikki ei ole aina kiinni rahasta, vaan mahdollisuuksia näkevällä asenteella ja halulla kokeilla uutta, voimme löytää aidosti parempia toimintatapoja. Tavoitteena on saada asiakkaalle saumaton palvelupolku tarvitsemiensa sote-palvelujen sisällä. On selvää, että emme voi jatkaa kuten ennenkin, sillä uudistuksen tavoitteena on muutos. Tarvitsemme muutosvoimaa ja yhteistyötä. 

On etsittävä uusia yhteistyön muotoja järjestöjen ja yritysten kanssa, jotta voimme vastata palvelutarpeisiin. Meillä ei ole varaa kääntää selkää yhdellekään alan tekijälle. Kilpailutusten sijaan on lisättävä palvelusetelien käyttöä. Näin mahdollistamme pienten, laadukkaita ja yksilöllisiä palveluja tarjoavien alueen yritysten mukana olon. Terve kilpailu kirittää laatua ja antaa meille itselle mahdollisuuden valita palveluntuottajan. Hyvinvointialueen palvelustrategian laatiminen on yksi tärkeimpiä ja keskeisimpiä yhteistyön asiakirjoja. Siinä mahdollistetaan kaikkien toimijoiden roolit palvelujen tuottajina ja toimintamallit yhteistyölle.  

Emme saa unohtaa, että tämä kaikki tulee tehdä ihminen keskiössä. Sote- ja pelastuspalvelut tulevat eniten meidän jokaisen iholle. Kun hätä on suuri, on palvelun oltava helposti saatavilla, lähellä ja oikea-aikaisesti. Oikea-aikainen apu säästää inhimillistä kärsimystä, sekä kustannuksia. 

Uskon, että Pohjanmaan hyvinvointialue tulee rakentaa vastuullisesti, yhteistyöllä – ihmistä varten.

Katja Rajala (kok.)

Pohjanmaan aluevaaliehdokas

Kirjoitus julkaistu 16.1.2022 Ilkka-Pohjalaisen mielipide-palstalla