Hyvinvointialueet vahvistamassa alueen elinvoimaa

Uusilla hyvinvointialueilla on ydintehtävänään sote- ja pelastuspalvelujen järjestäminen uudella tavalla. Tämän ydintehtävän lisäksi alueilla on loistava mahdollisuus vahvistaa oman alueen elinvoimaa huomioidessaan elinkeinopoliittiset näkökulmat päätöksenteossaan. Valittujen päättäjien vastuu on etsiä rohkeasti uusia toimintamalleja. Menneestä kiinni pitäminen ei ole uudistusta, on katsottava eteenpäin uusia ratkaisuja etsien. 

On tärkeää, että kunnat ja hyvinvointialueet eivät myöskään harjoita itse elinkeinotoimintaa aloilla, joilla on yksityistä yritystoimintaa. Oleellista on, että ei tehtäisi markkinoita vääristäviä ratkaisuja esimerkiksi tukipalvelutuotannon suhteen. Hyvinvointialueet voivat osaltaan toimia alustana alueen yritystoiminnalle ja tätä kautta edistää alueen elinvoimaa merkittävällä tavalla.

Virkamiesten ja luottamushenkilöiden tuleekin tehdä yritysvaikutusten arviointia, päättäessään palvelustrategian ja tukipalvelujen järjestämisen tavoista. Hyvinvointialueen järjestämien palvelujen ytimessä on alueen ihmisten hyvinvointia edistävät ratkaisut. Tämän lisäksi hyvinvointialueen yksi merkittävä rooli on olla osaltaan tekemässä alueen elinvoimaa edistäviä päätöksiä. Ottamalla yksityiset toimijat mukaan palvelujen tuottamiseen, voidaan edistää uusien kasvuyritysten syntymistä alueelle. Tämän seurauksena saamme lisää työpaikkoja, asukkaita ja kipeästi kaivattuja verotuloja. 

Julkisomisteisten sidosyksiköiden liikevaihto Suomessa on nykyisin noin 40 miljardia. Ei ole toista Läntisen Euroopan maata, jossa olisi näin mittavasti julkista yritystoimintaa. On tärkeää, että julkinen sektori keskittyy palvelujen järjestämiseen ja ydintoimintojen tuottamiseen. Jo näissä tehtävissä lienee haastetta riittämiin. Julkisin verovaraoin pyöritettävän yhtiön toiminnan laajentuminen ei ole millään tavoin perusteltua rahoituksenkaan näkökulmasta. 

Huolehditaan yhdessä, että emme ole luomassa markkinoita, joissa vain muutamat julkiset yhtiöt ja jokunen iso yritys toimivat ja samalla tapamme pk-yrittäjyyden. Ellei markkinoilla ole yrityksiä riittävästi, kunnat ja alueet voivat olla myötävaikuttamassa tilanteeseen olemalla aluksi yhtiössä mukana osakkaana ja myöhemmin luopua myymällä osakkuus pois.

Palvelustrategiassa tuleekin erottaa selkeästi järjestäjän ja tuottajan roolit. Alueille tulisi laatia avoin yhteinen kustannuslaskentajärjestelmä, jotta pääsemme oikeasti vertailemaan hintoja ja objektiivisesti kilpailemaan laadulla. Laajat yhteishankinnat ovat vaaraksi pk-yrittäjyydelle ja terveelle kasvulle. Vastaiskuna vaaralle onkin palvelusetelien laaja käyttö ja pienempiin osiin pilkotut kilpailutukset. Yhteisyritykset ovat uusi mahdollisuus markkinapuutealueilla. Oman tuotannon riittämättömyys tulisi korvata automaattisesti palvelustelillä.

Avoimuus, vertailtavuus, luottamus ja yhdessä tekeminen luovat hyvää pohjalle uudelle laadukkaalle ja kustannustehokkaalle palvelulle — ihmisen parhaaksi.

Katja Rajala (kok.)

HTM, yrittäjä

Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtaja

Suomen Yrittäjien valtuuston jäsen ja elinkeinopolitiikan valiokunnan puheenjohtaja

Vaasan kaupunginhallituksen jäsen ja valtuutettu

(Kirjoitus julkaistu 23.3.2022 Ilkka-Pohjalaisen mielipiteissä)

Kiitollisena aloitan Pohjanmaan hyvinvointialueen hallituksen varapuheenjohtajana

Pohjanmaan hyvinvointialueen valtuusto valitsi minut alueen hallituksen varapuheenjohtajaksi. Iso kiitos luottamuksesta!

Nöyrin ja iloisin mielin otan tämän uuden tehtävän vastaan. Olemme isojen haasteiden edessä sote-ja pelastuspalvelujen tuottamisen ja rahoituksen suhteen. Uskon, että näitä haasteita on ratkottava vahvalla yhteistyöllä yli puoluerajojen. Tarvitsemme myös vahvaa yhteistyötä yhdistysten ja yritysten kanssa. Kaikki alan toimijat on saatava mukaan yhdessä tekemiseen, jotta alueemme asukkaat saavat parhaan mahdollisen palvelun.

Paljon on työsarkaa myös näkyvissä, jotta henkilökuntaa on jatkossakin riittävästi ja työtä jaksetaan tehdä ilolla. Työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan vahvistaminen onkin pidettävä kiinteästi agendalla. Nämä palvelut tuotetaan ihmiseltä ihmiselle.

Uskon, että yhteistyöllä, yritteliäisyydellä, tavoitteellisuudella ja rohkeudella saamme pitkässä juoksussa tuloksia aikaan.

Katja Rajala

Yritykset mukana hyvinvointia luomassa

Mullistava muutos aivan kuin hiipii arkeemme päivien rullatessa kohti uuden vuoden vaihdetta. Historiallisen iso sote-uudistus konkretisoituu palvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle. Meidän alueellamme tämä tapahtuukin jo hieman ennen muita. Nyt ei ole enää aika miettiä onko uudistuksen puolesta, vaiko vastaan. Päätös on tehty ja sen mukaan eletään. Nyt on toiminnan aika!

Arjen keskusteluissa kuulostaa siltä, että muutos on ihmistä isompi ja sitä on vaikea hahmottaa, saatikka, että siitä osaisi jotain sanoa.  Alan yrittäjätkin miettivät kuumeisesti sitä, että mikä heidän asemansa tulee olemaan osana palvelutuotantoa. Meillä on Suomessa 18 200 sote-alan yritystä. Näistä 80 % on alle neljä henkeä työllistäviä yrityksiä, jotka ovat turvaamassa juuri niitä haluttuja, yksilöllisiä lähipalveluja. Liian usein tämänkin alan yrityksistä puhuttaessa keskustelu virittyy siihen suuntaan, kuin kaikki olisivat isoja toimijoita, joiden verorahat kulkeutuvat muualle. 

Nyt on aika määritellä palvelustrategioihin yrityksille oma paikkansa palveluntuottajina. Mitä palveluja ostetaan, millaisia osuuksia ja millä välineillä? Lisätään rohkeasti palveluseteleitä ehkä sellaisiinkin palveluihin, joista ei vielä ole omalla alueella kokemusta. Kaikki toimijat on valjastettava purkamaan jonot ja hoitamaan ikäihmiset, nuoria ja lapsiperheitä unohtamatta. Yrityksille ja yhdistyksille on oma paikkansa julkisten palvelujen rinnalla. 

Alueemme voi olla halutessaan jopa edelläkävijä etsien uusia yhteistyömuotoja ja teknologian hyödyntämisen vaihtoehtoja. Pahinta varmaan olisi, että sote-alan työntekijät vain siirtyvät uuden hallinnon alle ja kaikki jatkuu kuten aikaisemminkin kustannusten ryöstäytyen käsistä. Nyt on haettava ensisijaisesti toimintatapojen uudistusta ja unohtaa se, miten aina on tehty. Kasvun asenne, niin yksilö kuin organisaatiotasolla vie elämää ja toimintoja uuteen. Sanoudutaan tietoisesti irti muuttumattomuuden asenteesta. 

Voisimmeko vaikkapa ottaa mallia onnistuneesta energiaklusterista ja rakentaa rinnalle hyvinvointiklusterin? Törmäytetään yhteen eri toimijoita. Mitähän voisikaan syntyä hoiva-alan yrityksen, oppilaitoksen ja vaikka pelialan yrittäjän kohtaamisesta? Ollaan mieli avoinna ja poiketaan tutulta polulta. 

Katja Rajala

Kirjoitus on julkaistu: Vaasa Insider, 25.11.2021