Jätän hyvillä mielin Vaasan Yrittäjien puheenjohtajuuden

Syksyllä 2015 Vaasan Yrittäjien syyskokous teki historiaa, valitessaan minut yhdistyksen ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi. Tuolloin lupasin itselleni, että olen käytettävissä tehtävään enintään kuusi vuotta. Mihinkään tehtävään ei tulisi ”tehdä pesää”, vaan on osattava väistyä myös sivuun ja annettava tilaa uudelle, jotta toiminta etenee. Tämä päätös on pitänyt ja viime vuoden syyskokouksessa ilmoitin virallisesti, etten ole enää käytettävissä tämän vuoden jälkeen. 

On ollut antoisaa kehittää vuosien aikana yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa.  Kaiken kaikkiaan olen ollut mukana yli kymmenen vuoden ajan yrittäjävaikuttajana eri rooleissa. Yrittäjien toiveet yhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia kohtaan ovat osittain muuttuneet vuosien saatossa, mutta itse ydin, yrittäjien toimintaedellytyksiin vaikuttaminen Vaasassa, on korostunut entisestään. Sen eteen olemmekin tehneet tavoitteellisesti töitä ja saaneet tuloksia aikaan. Kuntabarometrin mukaan Vaasa on kirinyt toiseksi Suomen yrittäjäystävällisten kuntien suurten kaupunkien luokassa. Toivon mukaan uusi puheenjohtaja saa tästä vietyä Vaasan ykkössijalle. Vahva pohjatyö on tehty.

Jätän kuuden vuoden puheenjohtajuuden hyvillä mielin tämän vuoden loputtua. Uusi tulevan vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja aloittaa vuoden 2022 alussa ja saa johdettavakseen yhdistyksen, jonka talous on vakaalla pohjalla, hallituspaikkoihin on halukkaita enemmän kuin on vapautuvia paikkoja, suhteet virkamiehiin, kuntapäättäjiin ja oppilaitoksiin ovat erinomaiset. Korona-aikakaan ei vaikuttanut jäsenkehitykseen niin negatiivisesti, mitä ensin pelkäsimme. Nyt näyttäisi valoa senkin suhteen, että pääsemme jälleen järjestämään oikeita tilaisuuksia, joissa yrittäjillä on mahdollisuus verkottumisiin ja kohtaamisiin. 

Kiitos luottamuksesta, että olen saanut toimia vaasalaisten yritysten äänitorvena näiden vuosien aikana. On ollut ilo ja kunnia hoitaa tätä tehtävää! Jatkan edelleen samalla asialla, mutta eri roolista käsin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Työ myös Suomen Yrittäjien valtuustossa jatkuu. 

Katja Rajala

Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja

Kiitos– Nyt on uuden aika!

Ensimmäiset kuntavaalini ovat takana. Vaasan Kokoomuksessa olin eniten ääniä saanut nainen. Olo on todella kiitollinen ja iloinen. Jatkossa pääsen kantamaan oman korteni kekoon, että Vaasasta saadaan paras paikka elää ja yrittää. Tehtävä tuo mukanaan varmasti paljon uutta ja mielenkiintoista. Lupaan perehtyä asioihin huolella ja sitoutua tekemiseen hyvässä yhteistyön hengessä.

Iso kiitos äänestäjilleni ja kaikille, jotka elitte mukana. Ollaan yhteyksissä.

Teitä kiittäen, Katja

Elinvoimaa yhteistyöllä

Elinvoimaa yhteistyöllä on vahva vetoomus siitä, että yhdessä tehden voidaan saavuttaa jotain parempaa, jotain dynaamista ja eteenpäin vievää. Nyt jos koskaan, tällaista tekemisen mallia yhteiskuntamme tarvitsee. Emme voi ratkoa hyvinvointivaltion haasteita velanotolla, veronkorotuksilla ja julkista sektoria paisuttamalla. On tehtävä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, on käännettävä kivet ja kannot keinoihin, joilla lisäämme työllisyyttä ja parannamme ostovoimaa. Yhteiskuntamme ei kestä julkista sektoria suurentamalla, vaan keskittymällä sen toimintoja ydintehtäviin. Julkiselle sektorille on oma tärkeä paikkansa toi- mijana, mutta tulee tarkkaan miettiä, mihin niukkoja resursseja viisaasti käytetään. Ajan haasteisiin vastaaminen vaati rohkeutta, uudistushalua, ajan ilmiöiden laajaa hahmottamista, tosiasioiden tunnustamista ja yhteistyökykyä.

Tarvitsemme monen tasoista yhteistyötä alueiden, kuntien, yritysten, ja ylipäätään eri sektoreiden välillä. Lopulta kuitenkin kaiken tasoisessa yhteistyössä kyse on yksilöistä, ihmisistä ja heidän välillänsä tapahtuvista asioista. Meistä jokainen, sinä ja minä olemme omalla paikallamme avainasemissa. Voimme omalla paikallamme, asenteillamme, puheillamme ja päätöksillämme olla vaikuttamassa tulevaisuuden kehitykseen ja siihen, millaista ilmapiiriä ja tulevaisuuden kuvaa maalaamme ympärillemme ja lähipiiriimme. 

Hyvinvoinnin juuret ovat työssä ja yrityksissä. Työpaikkojen luominen, palkkaaminen ja työn tekeminen tulee olla aina kannattavaa, kuten itse yrittäminen. Avoimet markkinat ja reilu kilpailu, jossa pienikin yritys voi pärjätä, on vahva alueen menestyksen pohja. Julkisen toimijan tulee keskittyä omiin ydintehtäviin eikä vääristää markkinoita. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen onkin selkeästi erotettava toisistaan. Kuntien hankintoja on tehtävä enemmän pienissä osissa ja palvelusetelit otettava laajasti käyttöön siten, että asiakas on keskiössä hänen valintansa vapautta vahvistaen. Samanaikaisesti tulee kehittää yhteistyömuotoja luottamuksen lisäämiseksi ja palvelujen laadun turvaamiseksi osana tuottamisen valvontaprosessia. Näin luodaan puitteita elinvoimaiselle ja monipuoliselle yrittäjyydelle ja palvelurakenteelle. 

Kuntien ja eri viranomaisten tehtävä on luoda suotuisa toimintaympäristö yrityksille ja osaavan työvoiman riittävyydestä huolehtiminen. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä, tasavertaista kanssakäymistä, vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Tämän kaltainen yhteistyö synnyttää työpaikkoja, palveluja ja verotuloja julkisten palvelujen rahoittamiseen. Eräänlaisena lopputuotteena siitä syntyy paljon kaivattua elinvoimaa. 

Katkelma kirjastani: Yrittäjän syke – yrittäjänä elämisen taito (Katja Rajala). Kustantaja Readme.

Kirjaa myy Suomalainen kirjakauppa ja Adlibris. Tilaa kirja tästä: https://www.adlibris.com/fi/kirja/yrittajan-syke-9789523730830