Vaasan elinvoimaisuus tarvitsee meitä junan tuomia

Pohjanmaan alueella on mennyt todella hyvin viime aikoina. Talous näyttää hieman taantumisen merkkejä, mutta alueemme työllisyysluvut ovat hyvät. Työvoimapula on kuitenkin vakava uhka.

Olemme tottuneet siihen, että etenkin energiaklusterin toimijoita koskeva työvoimapula nousee aika ajoin otsikoihin. Osaavan työvoiman saatavuusongelma koskettaa kuitenkin myös muita aloja. Esimerkiksi hoito- ja kasvatusalan pätevän henkilöstön puute on ollut lehdissä tapetilla. Se ei ole vain isojen yritysten ongelma, vaan koskettaa myös pienempiä yrityksiä. Tilastollisesti uudet työpaikat syntyvätkin nimenomaan pk-yrityksiin.

Vaasan seutu tarvitsee lisää osaajia,lisää eri alojen ammattilaisia. Vaasan seutu on hyvä paikka elää ja asua, mutta miten sen saisi näyttämään entistä houkuttelevammalta myös alueemme ulkopuolelta katsottuna? Tuon vetovoiman pitäisi tuntua yksilön luissa ja ytimissä, kun hän harkitsee uutta työtä ja kotipaikkaa tältä seudulta. Vetovoimaan vaikuttavat yksilötasolla monet asiat, esimerkiksi alueen palvelut, maine, koulut, kaupat ja harrastusmahdollisuudet.

Vetovoimaan vaikuttavat yksilötasolla monet asiat.

Meitä ”junantuomia” tarvitaan paljon lisää. Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen tulee olla alueen kehittämisen kestoteema, jotta saamme houkuteltua uusia yrityksiä luomaan työtä ja palveluja alueellemme. Tähän me osaltamme Vaasan Yrittäjissä pyrimme vaikuttamaan kuntayhteistyön kautta.

Itse muutin Vaasaan 25 vuotta sitten.Tänne jäin ja minusta kasvoi vaasalainen. Minun kohdalla Vaasan kotiutumiseen vaikutti tietenkin työ, mutta myös todella monipuoliset harrastusmahdollisuudet, lasten kielikylpy ja oma yliopisto, joka mahdollisti opiskelun kotikaupungissa perhe-elämän ohessa.

On hyvä, että kuulemme tarkoin tänne muuttaneita uusia vaasalaisia siitä, miten he näkevät kaupunkimme. Mikä on hyvää, mitä he kaipaavat ja mikä heidät on saanut jäämään? Kaupungin kehittyminen edellyttää uusia ajatuksia. Kauan alueella asuneet tietävät historian, mutta uudet asukkaat näkevät asiat eri silmin ja tuovat arvokkaita uusia näkökulmia.

Meidän tulee nostaa entistä enemmän esiin sitä hyvää, jota meillä täällä jo on. Voimme olla avoimia uusia kuntalaisia kohtaan ja puhua hyvää omasta seudustamme. Jokainen meistä vaasalaisista ja vaasanseutulaisista on alueen lähettiläs omalla paikallaan, olimmepa sitten uusia tai vanhoja kuntalaisia.

Me yhdessä muodostamme Vaasan ja Vaasan seudun.

 

Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

http://www.katjarajala.fi

Julkaistu: http://www.vaasainsider.fi

 

Lasten ja vanhusten hoiva – pelkkää rahastustako?

Surullisin ja järkyttynein mielin olemme saaneet seurata viimeaikaisia uutisia vanhustenhuollosta ja varhaiskasvatuksesta. Positiivista niissä on ainoastaan se, että epäkohdat tulevat nyt tietoisuuteen ja niiden korjaamiseksi voidaan lähteä tekemään töitä. Itse en ole kovinkaan yllättynyt, että olemme nyt tämänkaltaisen asioiden äärellä. Jo vuosien ajan yrittäjäjärjestöt ovat pyrkineet viestittämään palvelujen tilaajille eli kunnille siitä, että kilpailutusten tarjouspyynnöissä on painotettava myös laatua ja että palveluseteleissä hinta on määriteltävä kohdilleen. Tämän lisäksi on panostettava säännölliseen ja kasvotusten tapahtuvaan vuoropuheluun tilaajan ja palvelutuottajan välillä luottamuksen, laadun ja palvelujen kehittämiseksi silloinkin, kun kaikki menee hyvin. Monesti tämä lukee sopimuksessa, mutta jää kuitenkin tilaajan taholtatekemättä.

On täysin eri asia kilpailuttaa kopiopaperia kuin ihmisille annettavia palveluja. Palveluissa laatu koostuu monista eri tekijöistä, kuten tiloista, toimintaperiaatteista, sisällöllisistä painotuksista, ruoka- ja siivoushuollosta ja henkilökunnan koulutustasosta ja määrästä. Hyvä palvelukokemus syntyy vuorovaikutuksessa, jossa asiakas – lapsi tai vanhus – kokee fyysisen turvallisuuden lisäksi myös psyykkistä turvaa.  Omaisten ja vanhempien on myös voitava hoitaa omat arjen askareensa huolehtimatta, palveluntuottajaan luottaen.

Olen ollut perustamassa ja omistanut yksityisiä päiväkoteja ja tunnistan alan haasteet ja liiketoiminnan vaatimukset. Kokemuksesta tiedän, että on mahdollista yhdistää inhimillinen ja laadukas palvelu, hyvät työolosuhteet henkilökunnalle ja kannattava liiketoiminta, joka on toiminnan jatkuvuuden edellytys. Palvelun laatu on kiinni muista tekijöistä kuin siitä, mikä sektori sen tuottaa. Tarvitsemme nyt kaikkien toimijoiden yhdessä määrittelemät pelisäännöt. Resurssit on käytettävä viisaasti inhimillisyyttä unohtamatta.

Yhteiskuntamme tarvitsee julkisia toimijoita, yrityksiä ja järjestöjä yhdessä tuottamaan palveluja. Muutoin emme kykene vastaamaan palvelutarpeeseen. Tarvitsemme maan, jossa elämän ääripäissä yksilöstä pidetään hyvä huoli.

Katja Rajala (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

Vaasa

http://www.katjarajala.fi