Kauneus pelastaa maailman

Kauneus pelastaa maailman, totesi Dostojevskin Idiootti-romaanin päähenkilö, ruhtinas Myškin. Uskon, että monilla niskakarvat nousevat pystyyn moisesta väittämästä. Ja todellakin, maailma on täynnä isoja, vakavia asioita ja ongelmia. Miten hoidetaan terveyspalvelut, vanhustenhoito, ikäihmiset, eläkkeet, syrjäytyneet nuoret, työttömyys? Painavien asioiden listaa voisi jatkaa loputtomiin. Tärkeitä asioita kaikki ja niiden eteen on tehtävä kovasti töitä.

Ihminen on kuitenkin psykofyysinen olento, joka tarvitsee monenlaisia asioita voidakseen hyvin. Perustarpeet ovat luonnollisesti etusijalla, mutta emme saa myöskään unohtaa kulttuurielämyksiä. Läpi historian ihmiset ovat luoneet taidetta, musiikkia ja näytelmiä kertoakseen muille jotain itsestään ja elämästään, opettaakseen, viihdyttääkseen, tai säilyttääkseen tietoa seuraaville sukupolville. Tälle on edelleenkin annettava sijaa ja arvostusta yhteiskunnassamme. Se on osa ihmisyyttämme.

Tutkimukset ja käytäntö ovat osoittaneet, että taide ja taiteellinen toiminta edistävät ihmisen psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia paitsi arjessa, myös osana hoitoprosesseja.  Esimerkiksi musiikin kuuntelu voi edistää aivohalvauksesta toipumista tai vähentää mielialalääkkeiden tarvetta. Iso-Britanniassa on jopa testattu erityistä taidereseptiä hoitomuotona kroonisista kivuista ja lievistä mielenterveysongelmista kärsiville ja saatu siitä hyviä kokemuksia.

Taiteen ja kulttuurin vaikutukset ovat moninaiset. Ne edistävät terveyttä, parantavat elämänlaatua ja tuovat onnellisuuden ja ilon kokemuksia. Kulttuuritapahtumiin osallistuminen luo lisäksi yhteisöllisyyttä ja jopa pidentää eliniän odotetta. Kulttuuria ei tulisikaan nähdä vain pienen hyväosaisen ryhmän ajanvietteenä, sillä siitä löytyy paljon käyttämätöntä potentiaalia meidän kaikkien hyvinvoinnin lisääjänä, jopa yhtenä osana hoitoprosesseja.

 

Katja Rajala (kok.)

eduskuntavaaliehdokas

http://www.katjarajala.fi

Vaasa

Vaasan elinvoimaisuus tarvitsee meitä junan tuomia

Pohjanmaan alueella on mennyt todella hyvin viime aikoina. Talous näyttää hieman taantumisen merkkejä, mutta alueemme työllisyysluvut ovat hyvät. Työvoimapula on kuitenkin vakava uhka.

Olemme tottuneet siihen, että etenkin energiaklusterin toimijoita koskeva työvoimapula nousee aika ajoin otsikoihin. Osaavan työvoiman saatavuusongelma koskettaa kuitenkin myös muita aloja. Esimerkiksi hoito- ja kasvatusalan pätevän henkilöstön puute on ollut lehdissä tapetilla. Se ei ole vain isojen yritysten ongelma, vaan koskettaa myös pienempiä yrityksiä. Tilastollisesti uudet työpaikat syntyvätkin nimenomaan pk-yrityksiin.

Vaasan seutu tarvitsee lisää osaajia,lisää eri alojen ammattilaisia. Vaasan seutu on hyvä paikka elää ja asua, mutta miten sen saisi näyttämään entistä houkuttelevammalta myös alueemme ulkopuolelta katsottuna? Tuon vetovoiman pitäisi tuntua yksilön luissa ja ytimissä, kun hän harkitsee uutta työtä ja kotipaikkaa tältä seudulta. Vetovoimaan vaikuttavat yksilötasolla monet asiat, esimerkiksi alueen palvelut, maine, koulut, kaupat ja harrastusmahdollisuudet.

Vetovoimaan vaikuttavat yksilötasolla monet asiat.

Meitä ”junantuomia” tarvitaan paljon lisää. Yritysten toimintaedellytysten kehittäminen tulee olla alueen kehittämisen kestoteema, jotta saamme houkuteltua uusia yrityksiä luomaan työtä ja palveluja alueellemme. Tähän me osaltamme Vaasan Yrittäjissä pyrimme vaikuttamaan kuntayhteistyön kautta.

Itse muutin Vaasaan 25 vuotta sitten.Tänne jäin ja minusta kasvoi vaasalainen. Minun kohdalla Vaasan kotiutumiseen vaikutti tietenkin työ, mutta myös todella monipuoliset harrastusmahdollisuudet, lasten kielikylpy ja oma yliopisto, joka mahdollisti opiskelun kotikaupungissa perhe-elämän ohessa.

On hyvä, että kuulemme tarkoin tänne muuttaneita uusia vaasalaisia siitä, miten he näkevät kaupunkimme. Mikä on hyvää, mitä he kaipaavat ja mikä heidät on saanut jäämään? Kaupungin kehittyminen edellyttää uusia ajatuksia. Kauan alueella asuneet tietävät historian, mutta uudet asukkaat näkevät asiat eri silmin ja tuovat arvokkaita uusia näkökulmia.

Meidän tulee nostaa entistä enemmän esiin sitä hyvää, jota meillä täällä jo on. Voimme olla avoimia uusia kuntalaisia kohtaan ja puhua hyvää omasta seudustamme. Jokainen meistä vaasalaisista ja vaasanseutulaisista on alueen lähettiläs omalla paikallaan, olimmepa sitten uusia tai vanhoja kuntalaisia.

Me yhdessä muodostamme Vaasan ja Vaasan seudun.

 

Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja

eduskuntavaaliehdokas (kok.)

http://www.katjarajala.fi

Julkaistu: http://www.vaasainsider.fi