Sote–palvelut tulevat eniten meidän jokaisen iholle. Päättäjien iholla se tarkoittaa vastuullisuuden painetta.

Vastuullisuus on sana, joka on kovasti käytössä monissa eri asiayhteyksissä. Hyvä niin. Etenkin viime aikoina, se on liitetty kestävään kehitykseen ja kiertotalouteen liittyviin aiheisiin. Vastuullisuuden vastakohta lienee vastuuttomuus, mutta uskon, että väliin mahtuu laaja harmaa vyöhyke. Se ei ole vain mustaa ja valkoista, sillä se sisältää monta eri ulottuvuutta. Vastuullisuus tarkoittaa meille jokaiselle erilaisia asioita, sillä se on vahvasti sidoksissa arvopohjaamme. Yksilön tai organisaation arvopohja määrittää toimia ja valintoja arvioidessamme vastuullisuutta. 

Joku kokee vastuullisuutta vaikkapa kierrättämällä, ajamalla sähköautolla, huolehtimalla lähimmäisistään, antamalla rahaa keräyksiin vähävaraisille tai yhteiskuntavaikuttajana toimien. Toinen henkilö ei ajattele arjessaan vastuullisuutta juuri lainkaan. Mitä se tarkoittaa sinulle? Tulevissa aluevaaleissa yksilö voi kantaa vastuunsa äänestämällä ja näin vaikuttaa omalla paikallaan. Organisaatiotasolla on tärkeää, että sen nimissä toimivat työntekijät ja päättäjät jakavat ja ymmärtävät yhteiset organisaation arvot, jotta ne voivat toimia kompassina tehtäessä vastuullisia valintoja tavoitteiden saavuttamiseksi.  

Tulevan hyvinvointialueen päättäjillä taloudellisen- ja sosiaalisen vastuullisuuden paine on kova. Sosiaalista vastuuta tulee kantaa henkilöstön, kaikkien palveluja käyttävien ihmisten, sote-yritysten ja järjestöjen osalta. Kaikki palvelujen tuottajat on otettava tasapuolisesti mukaan kehittämään palveluverkostoa. Ketään toimijaa ei saa syrjiä ja alueen asukkaiden on saatava tasapuolista kohtelua eri palvelutarpeissa. Ihmisiä ei saisi roikottaa jonoissa elämätilanteiden ja sairauksien pahentuessa. Henkilöstön jaksaminen ja työnantajamielikuvan kehittäminen konkreettisin teoin on nostettava keskiöön. Palvelukokemus syntyy ihmiseltä ihmiselle.

Meiltä jokaiselta verovaroin kerätyt yhteiset varat on saatava entistä paremmin riittämään palvelujen tuottamiseksi. Pohjanmaan hyvinvointialueen yksi kirjatuista arvoista on eteenpäin katsova. Tämä velvoittaa jokaista valittua päättäjää rakentamaan uudenlaista palvelujen kokonaisuutta yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. On ymmärrettävä vastuu tehtävästä, jossa tulee hyväksyä muutos ja etsiä uusia mahdollisuuksia. 

Alueella on iso vastuu taloudesta ja ihmisistä. Hyvinvointipalvelut eivät saa kärsiä huonosti hoidetun talouden vuoksi. On keksittävä uudenlaiset toimintatavat, prosesseja tulee hiomalla hioa ja pitää huoli alueen tärkeimmästä resurssista: henkilöstöstä. Vastuullinen varojen käyttö vaatii luovuutta. Tämä edellyttää voimakasta halua kokeilla uutta, tehdä asioita toisin ja löytää uusia yhteistyön muotoja. 

Avoin yhtenäinen kustannuslaskentajärjestelmä loisi faktaa päättäjille hintojen vertailuun ja toiminnan suuntaamiseen, kun etsitään sitä parasta, laadukasta ja kustannustehokasta tapaa tuottaa palvelut. Päättäjät tarvitsevat avointa, kattavaa dataa päätöksenteon tueksi. Mielenkiintoista olisi saada myös numeerisen raportin rinnalle kuvausta uusista toimintamalleista, niiden kipukohdista ja onnistumisista. Näin päästäisiin kiinni kehittämisen ytimeen. Vastuullinen hyvinvointialueen valtuusto ottaa uuden luomisen ja uudistuksen johtamisen toiminnan keskiöön siten, että se huomioi ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen vastuun. Vastuu on iso, sillä sote-palvelut tulevat eniten meidän jokaisen iholle.  

Katja Rajala 

Pohjanmaan aluevaaliehdokas (kok.) 

Vaasan kaupunginvaltuutettu ja hallituksen jäsen

Pohjanmaan hyvinvointikuntayhtymän valtuuston jäsen 

Yrittäjä, hallintotieteiden maisteri: sote-johtaminen

Kirjoitus julkaistu Mega-lehdessä 2/2022

Yritykset mukana hyvinvointia luomassa

Mullistava muutos aivan kuin hiipii arkeemme päivien rullatessa kohti uuden vuoden vaihdetta. Historiallisen iso sote-uudistus konkretisoituu palvelujen siirtyessä hyvinvointialueelle. Meidän alueellamme tämä tapahtuukin jo hieman ennen muita. Nyt ei ole enää aika miettiä onko uudistuksen puolesta, vaiko vastaan. Päätös on tehty ja sen mukaan eletään. Nyt on toiminnan aika!

Arjen keskusteluissa kuulostaa siltä, että muutos on ihmistä isompi ja sitä on vaikea hahmottaa, saatikka, että siitä osaisi jotain sanoa.  Alan yrittäjätkin miettivät kuumeisesti sitä, että mikä heidän asemansa tulee olemaan osana palvelutuotantoa. Meillä on Suomessa 18 200 sote-alan yritystä. Näistä 80 % on alle neljä henkeä työllistäviä yrityksiä, jotka ovat turvaamassa juuri niitä haluttuja, yksilöllisiä lähipalveluja. Liian usein tämänkin alan yrityksistä puhuttaessa keskustelu virittyy siihen suuntaan, kuin kaikki olisivat isoja toimijoita, joiden verorahat kulkeutuvat muualle. 

Nyt on aika määritellä palvelustrategioihin yrityksille oma paikkansa palveluntuottajina. Mitä palveluja ostetaan, millaisia osuuksia ja millä välineillä? Lisätään rohkeasti palveluseteleitä ehkä sellaisiinkin palveluihin, joista ei vielä ole omalla alueella kokemusta. Kaikki toimijat on valjastettava purkamaan jonot ja hoitamaan ikäihmiset, nuoria ja lapsiperheitä unohtamatta. Yrityksille ja yhdistyksille on oma paikkansa julkisten palvelujen rinnalla. 

Alueemme voi olla halutessaan jopa edelläkävijä etsien uusia yhteistyömuotoja ja teknologian hyödyntämisen vaihtoehtoja. Pahinta varmaan olisi, että sote-alan työntekijät vain siirtyvät uuden hallinnon alle ja kaikki jatkuu kuten aikaisemminkin kustannusten ryöstäytyen käsistä. Nyt on haettava ensisijaisesti toimintatapojen uudistusta ja unohtaa se, miten aina on tehty. Kasvun asenne, niin yksilö kuin organisaatiotasolla vie elämää ja toimintoja uuteen. Sanoudutaan tietoisesti irti muuttumattomuuden asenteesta. 

Voisimmeko vaikkapa ottaa mallia onnistuneesta energiaklusterista ja rakentaa rinnalle hyvinvointiklusterin? Törmäytetään yhteen eri toimijoita. Mitähän voisikaan syntyä hoiva-alan yrityksen, oppilaitoksen ja vaikka pelialan yrittäjän kohtaamisesta? Ollaan mieli avoinna ja poiketaan tutulta polulta. 

Katja Rajala

Kirjoitus on julkaistu: Vaasa Insider, 25.11.2021

Jätän hyvillä mielin Vaasan Yrittäjien puheenjohtajuuden

Syksyllä 2015 Vaasan Yrittäjien syyskokous teki historiaa, valitessaan minut yhdistyksen ensimmäiseksi naispuheenjohtajaksi. Tuolloin lupasin itselleni, että olen käytettävissä tehtävään enintään kuusi vuotta. Mihinkään tehtävään ei tulisi ”tehdä pesää”, vaan on osattava väistyä myös sivuun ja annettava tilaa uudelle, jotta toiminta etenee. Tämä päätös on pitänyt ja viime vuoden syyskokouksessa ilmoitin virallisesti, etten ole enää käytettävissä tämän vuoden jälkeen. 

On ollut antoisaa kehittää vuosien aikana yhdistyksen toimintaa yhdessä hallituksen ja toiminnanjohtajan kanssa.  Kaiken kaikkiaan olen ollut mukana yli kymmenen vuoden ajan yrittäjävaikuttajana eri rooleissa. Yrittäjien toiveet yhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia kohtaan ovat osittain muuttuneet vuosien saatossa, mutta itse ydin, yrittäjien toimintaedellytyksiin vaikuttaminen Vaasassa, on korostunut entisestään. Sen eteen olemmekin tehneet tavoitteellisesti töitä ja saaneet tuloksia aikaan. Kuntabarometrin mukaan Vaasa on kirinyt toiseksi Suomen yrittäjäystävällisten kuntien suurten kaupunkien luokassa. Toivon mukaan uusi puheenjohtaja saa tästä vietyä Vaasan ykkössijalle. Vahva pohjatyö on tehty.

Jätän kuuden vuoden puheenjohtajuuden hyvillä mielin tämän vuoden loputtua. Uusi tulevan vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja aloittaa vuoden 2022 alussa ja saa johdettavakseen yhdistyksen, jonka talous on vakaalla pohjalla, hallituspaikkoihin on halukkaita enemmän kuin on vapautuvia paikkoja, suhteet virkamiehiin, kuntapäättäjiin ja oppilaitoksiin ovat erinomaiset. Korona-aikakaan ei vaikuttanut jäsenkehitykseen niin negatiivisesti, mitä ensin pelkäsimme. Nyt näyttäisi valoa senkin suhteen, että pääsemme jälleen järjestämään oikeita tilaisuuksia, joissa yrittäjillä on mahdollisuus verkottumisiin ja kohtaamisiin. 

Kiitos luottamuksesta, että olen saanut toimia vaasalaisten yritysten äänitorvena näiden vuosien aikana. On ollut ilo ja kunnia hoitaa tätä tehtävää! Jatkan edelleen samalla asialla, mutta eri roolista käsin kaupunginvaltuutettuna ja kaupunginhallituksen jäsenenä. Työ myös Suomen Yrittäjien valtuustossa jatkuu. 

Katja Rajala

Vaasan Yrittäjien puheenjohtaja