Kiitos– Nyt on uuden aika!

Ensimmäiset kuntavaalini ovat takana. Vaasan Kokoomuksessa olin eniten ääniä saanut nainen. Olo on todella kiitollinen ja iloinen. Jatkossa pääsen kantamaan oman korteni kekoon, että Vaasasta saadaan paras paikka elää ja yrittää. Tehtävä tuo mukanaan varmasti paljon uutta ja mielenkiintoista. Lupaan perehtyä asioihin huolella ja sitoutua tekemiseen hyvässä yhteistyön hengessä.

Iso kiitos äänestäjilleni ja kaikille, jotka elitte mukana. Ollaan yhteyksissä.

Teitä kiittäen, Katja

Elinvoimaa yhteistyöllä

Elinvoimaa yhteistyöllä on vahva vetoomus siitä, että yhdessä tehden voidaan saavuttaa jotain parempaa, jotain dynaamista ja eteenpäin vievää. Nyt jos koskaan, tällaista tekemisen mallia yhteiskuntamme tarvitsee. Emme voi ratkoa hyvinvointivaltion haasteita velanotolla, veronkorotuksilla ja julkista sektoria paisuttamalla. On tehtävä merkittäviä rakenteellisia uudistuksia, on käännettävä kivet ja kannot keinoihin, joilla lisäämme työllisyyttä ja parannamme ostovoimaa. Yhteiskuntamme ei kestä julkista sektoria suurentamalla, vaan keskittymällä sen toimintoja ydintehtäviin. Julkiselle sektorille on oma tärkeä paikkansa toi- mijana, mutta tulee tarkkaan miettiä, mihin niukkoja resursseja viisaasti käytetään. Ajan haasteisiin vastaaminen vaati rohkeutta, uudistushalua, ajan ilmiöiden laajaa hahmottamista, tosiasioiden tunnustamista ja yhteistyökykyä.

Tarvitsemme monen tasoista yhteistyötä alueiden, kuntien, yritysten, ja ylipäätään eri sektoreiden välillä. Lopulta kuitenkin kaiken tasoisessa yhteistyössä kyse on yksilöistä, ihmisistä ja heidän välillänsä tapahtuvista asioista. Meistä jokainen, sinä ja minä olemme omalla paikallamme avainasemissa. Voimme omalla paikallamme, asenteillamme, puheillamme ja päätöksillämme olla vaikuttamassa tulevaisuuden kehitykseen ja siihen, millaista ilmapiiriä ja tulevaisuuden kuvaa maalaamme ympärillemme ja lähipiiriimme. 

Hyvinvoinnin juuret ovat työssä ja yrityksissä. Työpaikkojen luominen, palkkaaminen ja työn tekeminen tulee olla aina kannattavaa, kuten itse yrittäminen. Avoimet markkinat ja reilu kilpailu, jossa pienikin yritys voi pärjätä, on vahva alueen menestyksen pohja. Julkisen toimijan tulee keskittyä omiin ydintehtäviin eikä vääristää markkinoita. Palvelujen järjestäminen ja tuottaminen onkin selkeästi erotettava toisistaan. Kuntien hankintoja on tehtävä enemmän pienissä osissa ja palvelusetelit otettava laajasti käyttöön siten, että asiakas on keskiössä hänen valintansa vapautta vahvistaen. Samanaikaisesti tulee kehittää yhteistyömuotoja luottamuksen lisäämiseksi ja palvelujen laadun turvaamiseksi osana tuottamisen valvontaprosessia. Näin luodaan puitteita elinvoimaiselle ja monipuoliselle yrittäjyydelle ja palvelurakenteelle. 

Kuntien ja eri viranomaisten tehtävä on luoda suotuisa toimintaympäristö yrityksille ja osaavan työvoiman riittävyydestä huolehtiminen. Tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä, tasavertaista kanssakäymistä, vuoropuhelua yrittäjien kanssa. Tämän kaltainen yhteistyö synnyttää työpaikkoja, palveluja ja verotuloja julkisten palvelujen rahoittamiseen. Eräänlaisena lopputuotteena siitä syntyy paljon kaivattua elinvoimaa. 

Katkelma kirjastani: Yrittäjän syke – yrittäjänä elämisen taito (Katja Rajala). Kustantaja Readme.

Kirjaa myy Suomalainen kirjakauppa ja Adlibris. Tilaa kirja tästä: https://www.adlibris.com/fi/kirja/yrittajan-syke-9789523730830

Annetaan vaasalaisten yritysten kukoistaa ja luoda hyvää meille jokaiselle

Vaalien alla me ehdokkaat koetamme tuoda esille moninaisia asioita, joihin kiihkeästi lupaisimme tuovamme muutosta. 

Monista asioista me olemme jopa samaa mieltä. Vaasalaisten tulee saada parempia palveluja, ymmärtävämpää kaupunkisuunnittelua, osaavampaa johtamista ja ylipäätään sellaista elämänlaatua mitä jokainen vaasalainen ansaitsee. 

Lupauksia on. Enää puuttuu se, miten lupaukset lunastetaan. 

Meillä on vaihtoehtoja. Voimme parantaa palveluja esimerkiksi kiristämällä verotusta palvelujen rahoitusta turvaamaan. Mutta se ei tuo yhtään uutta euroa yhteiseen kassaamme. Päinvastoin. Sinun eurosi vain kulkee kaupungin byrokratian läpi – ja palaa Sinulle pienempänä takaisin. 

On parempikin vaihtoehto. Annetaan vaasalaisten yritysten kukoistaa. Tehdään Vaasasta paras paikka elää ja yrittää. Tehdään Vaasasta valtakunnan paras vientikunta, jossa myös pk-yrittäjyys kukoistaa ja yksinyrittäjätkin huomioidaan. Jokainen euro, jonka onnistumme saamaan tarjoamalla yritysten osaamista myös Vaasan ulkopuolelle, koituu työpaikkoina ja verotuloina jokaisen vaasalaisen hyväksi. 

Tarvitsemme yhteistyötä. Jokaisella ehdokkaalla on oma arvopohjansa, oma osaamisensa, omat kokemuksensa ja oma halunsa perehtyä parhaaseen saatavilla olevaan luotettavaan tietoon. Olemme erilaisia, mutta yhdessä meidän on löydettävä ratkaisut. 

Päättäjien vastuu on valtava. Meidän on kunnioitettava jokaista äänestäjää, riippumatta siitä, ketä hän äänesti. Meidän on kunnioitettava Vaasaa ja sen ainutlaatuista perintöä. Meidän on kunnioitettava suomalaista demokratiaa ja oikeusvaltiota. Ja mikä ehkä vaikeinta, meidän on kunnioitettava jokaista valtuustoon valittua kollegaamme, puolueesta riippumatta. Sillä ilman yhteistyötä ei ole yhteistä hyvää, jokaisen vaasalaisen yhteistä hyvää. 

Katja Rajala (kok.) Vaasa

Yrittäjä, Vaasan Yrittäjien pj.

Kuntavaaliehdokas numerolla 338

Kirjoitus on julkaistu Ilkka-Pohjalaisen mielipide-palstalla 30.5.2021